Lịch Tập

banner
 • NGUYỄN BỈNH KHIÊM (SÁNG)
 • NGUYỄN BỈNH KHIÊM (TRƯA)
 • NGUYỄN BỈNH KHIÊM (CHIỀU)
 • YẾT KIÊU 1
 • YẾT KIÊU 2 (RIVERSIDE)
 • ZUMBA - BELLY DANCE - YOGA DÂY - YOGA KIDS - YOGA NAM
 • YOGA KIDS YẾT KIÊU
 • YOGA KIDS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Ngày Thời gian học Lớp học Huấn luyện viên Thời lượng Học phí
Mon 17h00 - 18h00
ZUMBA Đăng ký
Mr. Duy 60min - Mr Duy (NBK) Liên Hệ
Mon 6:00 - 7:00
BASIC YOGA 1 Đăng ký
Ms. Nguyên Trần 60min - Ms Nguyên Trần Liên Hệ
Mon 10:00 - 11:00
BASIC YOGA 1 Đăng ký
Ms. Tuyết 60min - Ms Tuyết Liên Hệ
Mon 17:00 - 18:00
ZUMBA Đăng ký
Mr. Duy 60min Liên Hệ
Mon 6:00 - 7:00
HATHA YOGA Đăng ký
Ms. Hương 60min Liên Hệ
Mon 17:00 - 18:00
BEGINER Đăng ký
Mr Vinh 60min - Mr Vinh Liên Hệ
9:00 - 10:00
YOGA SÀN KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min Liên Hệ
15:00 - 16:00
YOGA SÀN KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min Liên Hệ
Mon 17:00 - 18:00
ZUMBA Đăng ký
Mr. Duy 60min - Mr Duy (NBK) 50 VNĐ
Mon 7:30 - 8:30
VINJASA Đăng ký
Mr. Phi 60min - Mr Phi Liên Hệ
INSIDE YOGA Đăng ký
Liên Hệ
Mon 11:00 - 12:00
BASIC YOGA Đăng ký
Ms. Nguyên Trần 60min Liên Hệ
Mon 17:30 - 18:30
BASIC YOGA Đăng ký
Ms. Mai 60min - Ms Mai Liên Hệ
17:30 - 18:30
YOGA SÀN KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min Liên Hệ
16:00 - 17:00
YOGA DÂY KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min Liên Hệ
Tue 17:30 - 18:30
BELLY DANCE Đăng ký
Ms. Thảo 60min - Ms Thảo (YK2) 70 VNĐ
Mon 7:30- 8:30
YOGA (NGƯỜI CAO TUỔI) Đăng ký
Ms Thanh 60min - Ms Thanh Liên Hệ
Mon 18:30 - 19:30
ZUMBA Đăng ký
Ms. Hoa 60min Liên Hệ
Mon 12:00 - 13:00
YOGA BẦU Đăng ký
Ms Hiên 60min Liên Hệ
Mon 18:00 - 19:00
STRESTRING YOGA 2 Đăng ký
Mr. Phi 60min - Mr Phi Liên Hệ
9:00 - 10:00
YOGA SÀN KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min Liên Hệ
8:00 - 9:00
YOGA SÀN KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min Liên Hệ
Tue 18:30 - 19:30
ZUMBA Đăng ký
Mr. Minh 60min - Mr Minh (YK2) Liên Hệ
Mon 12:00 - 13:00
BASIC YOGA Đăng ký
Mr. Phi 60min - Mr Phi Liên Hệ
Mon 19:00 - 20:00
THERAPY YOGA Đăng ký
Mr. Phi 60min Liên Hệ
Mon 16:30 - 17:30
BASIC YOGA Đăng ký
Ms Thanh 60min Liên Hệ
Mon 19:00 - 20:00
BASIC YOGA 2 Đăng ký
Mr. Phi 60min - Mr Phi Liên Hệ
17:30 - 18:30
YOGA SÀN KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min Liên Hệ
9:00 - 10:00
YOGA DÂY KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min Liên Hệ
Wed 17:30 - 18:30
ZUMBA Đăng ký
Mr. Duy 60min - Mr Duy (YK2) Liên Hệ
Mon 12:00 - 13:00
BASIC YOGA Đăng ký
Mr. Paveen 60min - Mr Paveen Liên Hệ
Tue 17:30 - 18:30
BELLY DANCE Đăng ký
Ms. Thảo 60min Liên Hệ
Mon 17:00 - 18:00
BASIC YOGA Đăng ký
Ms. Nguyên Trần 60min Liên Hệ
Mon 19:00 - 20:00
TWIAT YOGA Đăng ký
Ms. Nguyên Lê 60min - Ms Nguyên Lê Liên Hệ
Tue 17:00 - 18:00
BEGINER Đăng ký
Ms. Nghĩa 60min - Ms Nghĩa Liên Hệ
9:00 - 10:00
YOGA SÀN KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min Liên Hệ
15:00 - 16:00
YOGA SÀN KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min Liên Hệ
Wed 19:30 - 20:30
ZUMBA Đăng ký
Mr. Duy 60min - Mr Duy (YK2) Liên Hệ
Tue 6:00 - 7:00
POWER YOGA 1 Đăng ký
Mr Vinh 60min - Mr Vinh Liên Hệ
Wed 17:00 - 18:00
ZUMBA Đăng ký
Mr. Duy 60min Liên Hệ
Mon 17:30 - 18:30
POWER YOGA Đăng ký
Ms. Nguyên Lê 60min Liên Hệ
Tue 18:00 - 19:00
TWIAT YOGA 1 Đăng ký
Ms. Nguyên Lê 60min - Ms Nguyên Lê Liên Hệ
17:30 - 18:30
YOGA SÀN KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min Liên Hệ
16:00 - 17:00
YOGA DÂY KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min Liên Hệ
Thu 17:30 - 18:30
BELLY DANCE Đăng ký
Ms. Thảo 60min - Ms Thảo (YK2) Liên Hệ
Tue 7:30 - 8:30
BALANCE YOGA Đăng ký
Mr Vinh 60min - Mr Vinh Liên Hệ
INSIDE YOGA Đăng ký
60min Liên Hệ
18:00 - 19:00
POWER YOGA Đăng ký
Ms. Nguyên Trần 60min Liên Hệ
Tue 18:00 - 19:00
BEGINER 2 Đăng ký
Mr Vinh 60min - Mr Vinh Liên Hệ
9:00 - 10:00
YOGA SÀN KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min Liên Hệ
Thu 18:30 - 19:30
ZUMBA Đăng ký
Mr. Minh 60min - Mr Minh (YK2) Liên Hệ
Tue 12:00 - 13:00
BALANCE YOGA Đăng ký
Mr. Paveen 60min - Mr Paveen Liên Hệ
Wed 18:30 - 19:30
ZUMBA Đăng ký
Ms. Hoa 60min Liên Hệ
19:00 - 20:00
HATHA YOGA Đăng ký
Ms. Trinh 60min Liên Hệ
Tue 19:00 - 20:00
BASIC YOGA 2 Đăng ký
Ms. Nguyên Lê 60min - Ms Nguyên Lê Liên Hệ
17:30 - 18:30
YOGA SÀN KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min Liên Hệ
Fri 7h30 - 8h30
ZUMBA Đăng ký
Mr. Duy 60min Mr.Duy (NBK) Liên Hệ
Tue 12:00 - 13:00
YOGA BẦU Đăng ký
Ms Hiên 60min - Ms Hiên Liên Hệ
Wed 19:00 - 20:00
THERAPY YOGA Đăng ký
Mr. Phi 60min Liên Hệ
6:00 - 7:00
VINYASA YOGA Đăng ký
Mr. Phi 60min Liên Hệ
Tue 19:15 - 20:15
TWIAT YOGA Đăng ký
Ms. Trâm 60min - Ms Trâm Liên Hệ
9:00 - 10:00
YOGA SÀN KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min Liên Hệ
Fri 17:00 - 18:00
ZUMBA Đăng ký
Mr. Duy 60min - Mr Duy (YK2) Liên Hệ
Wed 6:00 - 7:00
STRESTRING YOGA Đăng ký
Ms. Mai 60min - Ms Mai Liên Hệ
Thu 17:30 - 18:30
BELLY DANCE Đăng ký
Ms. Thảo 60min Liên Hệ
7:00 - 8:00
ELDERY YOGA Đăng ký
Mr. Phi 60min Liên Hệ
Wed 17:00 - 18:00
STRESTRING YOGA Đăng ký
Ms. Mai 60min - Ms Mai Liên Hệ
17:30 - 18:30
YOGA SÀN KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min Liên Hệ
Fri 19:30 - 20:30
ZUMBA Đăng ký
Mr. Duy 60min - Mr Duy (YK2) Liên Hệ
Thu 18:00 - 19:00
BASIC YOGA Đăng ký
Ms. Thảo Dương 60min Liên Hệ
16:00 - 17:00
THERAPY Đăng ký
Ms Thanh 60min Liên Hệ
Wed 17:00 - 18:00
BEGINER Đăng ký
Mr Saikat 60min - Mr Saikat Liên Hệ
Sat 9h00 - 10h00
YOGA KIDS DÂY Đăng ký
Ms. Trâm 60min - Ms Trâm (NBK) Liên Hệ
Wed 7:30 - 8:30
YOGA (NGƯỜI CAO TUỔI) Đăng ký
Mr Thanh 60min - Mr Thanh Liên Hệ
Fri 17:00 - 18:00
ZUMBA Đăng ký
Mr. Minh 60min Liên Hệ
16:30 - 17:30
BASIC YOGA Đăng ký
Ms Thanh 60min Liên Hệ
Wed 17:30 - 18:30
POWER YOGA Đăng ký
Mr. Trung 60min - Mr Trung Liên Hệ
Sat 15:00 - 16:00
KIDS SÀN Đăng ký
Ms. Dung 60min - Ms Dung (NBK) Liên Hệ
Wed 7:30 - 8:30
HATHA YOGA 1 Đăng ký
Mr. Saikat Bachar 60min - Mr Saikat Bachar Liên Hệ
THERAPY YOGA Đăng ký
Liên Hệ
17:30 - 18:30
FLOW YOGA Đăng ký
Mr. Paveen 60min Liên Hệ
Wed 18:00 - 19:00
HATHA YOGA 1 Đăng ký
Mr Saikat Bachar 60min - Mr Saikat Bachar Liên Hệ
Sat 17:30 - 18:30
BELLY DANCE Đăng ký
Ms. Thảo 60min - Ms Thảo (YK2) Liên Hệ
Wed 12:00 - 13:00
POWER YOGA 1 Đăng ký
Mr. Phi 60min - Mr Phi Liên Hệ
Fri 18:30 - 19:30
ZUMBA Đăng ký
Ms. Hoa 60min Liên Hệ
17:30 - 18:30
ADVANCE Đăng ký
Mr Nani 60min Liên Hệ
Wed 19:00 - 20:00
HATHA YOGA 1 Đăng ký
Mr Saikat Bachar 60min - Mr Saikat Bachar Liên Hệ
Sat 18:30 - 19:30
ZUMBA Đăng ký
Mr. Minh 60min - Mr Minh (YK2) Liên Hệ
Wed 12:00 - 13:00
STRESTRING YOGA Đăng ký
Ms. Nguyên Trần 60min - Ms Nguyên Trần Liên Hệ
Sat 19:00 - 20:00
THERAPY YOGA Đăng ký
Mr. Phi 60min Liên Hệ
18:00 - 19:00
TWIST YOGA Đăng ký
Ms. Hương 60min Liên Hệ
Wed 19:00 - 20:00
POWER YOGA Đăng ký
Mr. Trung 60min - Mr Trung Liên Hệ
Sun 9:00 - 10:00
YOGA KIDS DÂY Đăng ký
Ms. Trâm 60min - Ms Trâm (NBK) Liên Hệ
Thu 6:00 - 7:00
HATHA YOGA 1 Đăng ký
Mr Vinh 60min - Mr Vinh Liên Hệ
19:00 - 20:00
HATHA YOGA Đăng ký
Ms. Hương 60min Liên Hệ
Thu 16:30 - 17:30
BASIC YOGA Đăng ký
Ms. Nghĩa 60min - Ms Nghĩa Liên Hệ
Sun 15:00 - 16:00
KIDS SÀN Đăng ký
Ms. Dung 60min - Ms Dung (NBK) Liên Hệ
Thu 6:00 - 7:00
HATHA YOGA 1 Đăng ký
Ms. Thảo 60min - Ms Thảo Liên Hệ
6:00 - 7:00
BALANCE YOGA Đăng ký
Mr. Trung 60min Liên Hệ
Thu 17:00 - 18:00
BEGINER Đăng ký
Ms Thanh 60min - Ms Thanh Liên Hệ
Thu 7:30 - 8:30
BASIC YOGA 1 Đăng ký
Ms. Nguyên Trần 60min - Ms Nguyên Trần Liên Hệ
11:00 - 12:00
BASIC YOGA Đăng ký
Ms Hiền 60min Liên Hệ
Thu 17:30 - 18:30
BEGINER Đăng ký
Mr Vinh 60min - Mr Vinh Liên Hệ
Thu 12:00 - 13:00
POWER YOGA 1 Đăng ký
Mr. Saikat Bachar 60min - Mr Saikat Liên Hệ
12:00 - 13:00
YOGA BẦU Đăng ký
Ms Hiền 60min Liên Hệ
Thu 18:00 - 19:00
POWER YOGA Đăng ký
Ms. Hương 60min - Ms Hương Liên Hệ
Thu 12:00 - 13:00
YOGA BẦU Đăng ký
Ms Hiên 60min - Ms Hiên Liên Hệ
16:00 - 17:00
BEGINER Đăng ký
Ms Hiên 60min Liên Hệ
Thu 19:00 - 20:00
HATHA YOGA 1 Đăng ký
Ms. Hương 60min - Ms Hương Liên Hệ
Fri 6:00 - 7:00
STRESTRING YOGA Đăng ký
Ms Mỹ 60min - Ms Mỹ Liên Hệ
16:30 - 17:30
BASIC YOGA Đăng ký
Ms Thuy 60min Liên Hệ
Thu 19:15 - 20:15
TWIAT YOGA Đăng ký
Ms. Trâm 60min - Ms Trâm Liên Hệ
Fri 7:00 - 8:00
BASIC YOGA 2 Đăng ký
Mr. Paveen 60min - Mr Paveen Liên Hệ
17:00 - 18:00
BASIC YOGA Đăng ký
Mr. Phi 60min Liên Hệ
Fri 17:00 - 18:00
STRESTRING YOGA Đăng ký
Ms Yogeeta 60min - Ms Yogeeta Liên Hệ
Fri 7:30 - 8:30
YOGA (NGƯỜI CAO TUỔI) Đăng ký
Mr Thanh 60min - Mr Thanh Liên Hệ
17:30 - 18:30
POWER YOGA Đăng ký
Ms. Nguyên Lê 60min Liên Hệ
Fri 17:30 - 18:30
POWER YOGA Đăng ký
Mr. Trung 60min - Mr Trung Liên Hệ
Fri 12:00 - 13:00
BASIC YOGA Đăng ký
Mr. Phi 60min - Mr Phi Liên Hệ
18:00 - 19:00
POWER YOGA Đăng ký
Mr. Phi 60min Liên Hệ
Fri 18:00 - 19:00
BEGINER Đăng ký
Ms. Trinh 60min - Ms Trinh Liên Hệ
Fri 12:00 - 13:00
VINJASA Đăng ký
Mr. Saikat Bachar 60min - Mr Saikat Liên Hệ
19:00 - 20:00
BASIC YOGA Đăng ký
Ms. Trinh 60min Liên Hệ
Fri 19:00 - 20:00
HATHA YOGA 1 Đăng ký
Ms. Trinh 60min - Ms Trinh Liên Hệ
6:00 - 7:00
BASIC YOGA Đăng ký
Mr. Phi 60min Liên Hệ
Sat 7:30 - 8:30
BASIC YOGA 2 Đăng ký
Ms. Mai 60min - Ms Mai Liên Hệ
Fri 19:00 - 20:00
POWER YOGA Đăng ký
Mr. Trung 60min - Mr Trung Liên Hệ
7:00 - 8:00
ELDERY YOGA Đăng ký
Mr. Phi 60min Liên Hệ
Sun 8:00 - 9:00
YOGA MẸ VÀ BÉ Đăng ký
Ms. Dung 60min - Ms Dung Liên Hệ
Sat 15:00 - 16:00
YOGA SÀN KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min - Ms Dung Liên Hệ
16:00 - 17:00
THERAPY YOGA Đăng ký
Ms Thanh 60min Liên Hệ
Sun 9:00 - 10:00
YOGA DÂY KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min - Ms Dung Liên Hệ
Sat 16:30 - 17:30
BEGINER Đăng ký
Ms. Mai 60min - Ms Mai Liên Hệ
16:30 - 17:30
BASIC YOGA Đăng ký
Ms Thanh 60min Liên Hệ
Sat 17:00 - 18:00
YOGA BAY 1 Đăng ký
Ms. Trâm 60min - Ms Trâm Liên Hệ
17:00 - 18:00
POWER YOGA Đăng ký
Mr Saikat 60min Liên Hệ
Sat 18:00 - 18:00
BASIC YOGA 2 Đăng ký
Ms. Mai 60min - Ms Mai Liên Hệ
17:30 - 18:30
TWIST YOGA Đăng ký
Mr Anil Lakhera 60min Liên Hệ
Sun 15:00 - 16:00
YOGA THẢM KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min - Ms Dung Liên Hệ
18:00 - 19:00
POWER YOGA Đăng ký
Ms. Nguyên Lê 60min Liên Hệ
Sun 16:00 - 17:00
YOGA DÂY KIDS Đăng ký
Ms. Dung 60min - Ms Dung Liên Hệ
19:00 - 20:00
HATHA YOGA Đăng ký
Ms. Nguyên Lê 60min Liên Hệ
6:00 - 7:00
FLOW YOGA Đăng ký
Ms. Nguyên Lê 60min Liên Hệ
11:00 - 12:00
BASIC YOGA Đăng ký
Ms. Nguyên Trần 60min Liên Hệ
12:00 - 13:00
YOGA BẦU Đăng ký
Ms Hiền 60min Liên Hệ
16:00 - 17:00
BEGINER Đăng ký
Ms Hiên 60min Liên Hệ
16:30 - 17:30
BASIC YOGA Đăng ký
Ms Thuy 60min Liên Hệ
17:00 - 18:00
BASIC YOGA Đăng ký
Mr. Phi 60min Liên Hệ
17:30 - 18:30
BASIC YOGA Đăng ký
Mr Vinh 60min Liên Hệ
18:00 - 19:00
POWER YOGA Đăng ký
Mr. Phi 60min Liên Hệ
19:00 - 20:00
BASIC YOGA Đăng ký
Ms. Nguyên Lê 60min Liên Hệ
6:00 - 7:00
BASIC YOGA Đăng ký
Mr. Phi 60min Liên Hệ
7:00 - 8:00
ELDERY YOGA Đăng ký
Mr. Phi 60min Liên Hệ
8:00 - 9:00
BALANCE YOGA Đăng ký
Mr. Paveen 60min Liên Hệ
16:00 - 17:00
THERAPY YOGA Đăng ký
Ms Thanh 60min Liên Hệ
17:00 - 18:00
TWIST YOGA Đăng ký
Mr Saikat 60min Liên Hệ
18:00 - 19:00
POWER YOGA Đăng ký
Ms Yogeeta 60min Liên Hệ
19:00 - 20:00
HATHA YOGA Đăng ký
Ms Yogeeta 60min Liên Hệ
8:00 - 9:00
TWIST YOGA Đăng ký
Ms Yogeeta 60min Liên Hệ
16:00 - 17:00
BEGINER Đăng ký
Ms Yogeeta 60min Liên Hệ
17:00 - 18:00
BALANCE YOGA Đăng ký
Mr Saikat 60min Liên Hệ

YOGA VIVA

YOGA VIVA là một trung tâm Yoga đẳng cấp tọa lạc tại trung tâm quận 1 - thành phố Hồ Chí Minh. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp có bằng cấp , "YOGA VIVA" không chỉ mang đến không gian tập luyện tiện nghi, môi trường tập nhiều động lực thúc đẩy, mà còn giúp người tập nhanh chóng đạt được các mục tiêu về sức khỏe và vẻ đẹp hình thể của mình, góp phần nâng chất lượng cuộc sống lên một tầm cao mới.

Xem thêm

DỊCH VỤ BOXING MMA

DỊCH VỤ YOGA TẠI "VIVA"

PHÒNG TẬP

PHÒNG TẬP

YOGA VIVA là một trung tâm Yoga đẳng cấp tọa lạc tại trung tâm quận 1 - thành phố Hồ Chí Minh. Với 2 cơ sở chính tại "Số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q1" & "Số 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm , P.Bến Nghé, Q.1" Được trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp có bằng cấp , "YOGA VIVA" không chỉ mang đến không gian tập luyện tiện nghi, môi trường tập nhiều động lực thúc đẩy, mà còn giúp người tập nhanh chóng đạt được các mục tiêu về sức khỏe và vẻ đẹp hình thể của mình, góp phần nâng chất lượng cuộc sống lên một tầm cao mới.

Dịch vụ Yoga Kid

Dịch vụ Yoga Kid

Tại sao nên cho trẻ nhỏ tham gia lớp học Yoga Kids tại Viva Yoga Kids đang trở nên ngày càng phổ biến trong được rất nhiều trẻ em và phụ huynh yêu thích bởi những lợi ích tuyệt vời mà yoga mang lại.

 YOGA TRỊ LIỆU TẠI NHÀ

YOGA TRỊ LIỆU TẠI NHÀ

YOGA đã dần xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân rất thành công và được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng. Nhầm tạo sự thuận tiện cho các Quý Học Viên ko có thời gian đến Trung Tâm tập . Và được sự tin tưởng của các Bạn "YOGA VIVA" đã phát triển rất mạnh về việc cung cấp giáo viên YoGa Tại Nhà .

KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN

KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN

Bạn đã luyện tập YOGA một thời gian đủ lâu và mong muốn được đi con đường yoga này xa hơn. Một trong những ý nghĩ trong đầu bạn là trở thành giáo viên yoga. Thế là bạn bắt tay ngay vào tìm các khóa đào tạo giáo viên yoga .

CUNG CẤP GIÁO VIÊN

CUNG CẤP GIÁO VIÊN

Ở ĐÂU CẦN NHỮNG HUẤN LUYỆN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP, TẬN TÂM - Ở ĐÓ CÓ YOGA VIVA. YOGA VIVA luôn tự hào khi có đội ngũ Huấn luyện viên Yoga có bề dày kinh nghiệm, được va chạm, học hỏi ở nhiều môi trường khác nhau và kỹ năng sư phạm chuyên nghiệp. Các Huấn luyện viên của TT Yoga ViVa vừa có tâm vừa có tài và lòng yêu nghề, phục vụ được đa dạng các nhu cầu của học viên Yoga.

DỊCH VỤ BƠI LỘI TẠI "VIVA"

VIVA SWIMMING

VIVA SWIMMING

Khi có nhu cầu học bơi tại Q1 các bạn hãy nên ghé tới TT VIVA tọa lạc tại số 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm,P.Bến Nghé,Q. Trung tâm đã ra đời và trải qua nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường trong lĩnh vực dạy bơi, cam kết mang đến cho học viên nguồn kiến thức dồi dào nhất.

DẠY BƠI KÈM RIÊNG

DẠY BƠI KÈM RIÊNG

Đặc điểm các lớp tại Trung Tâm Dạy Bơi VIVA - Có lớp kèm riêng, kèm nhóm. - Có giáo viên nam, giáo viên nữ. - Giáo viên có bằng cấp chuyên ngành bơi lội, tối thiểu 3 năm kinh nghiệm

DẠY BƠI TẠI NHÀ

DẠY BƠI TẠI NHÀ

Ngày nay, việc dạy bơi không những chỉ học tại các trung tâm mà còn phát triển hơn với các dịch vụ dạy bơi kèm tại nhà nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao của quý khách hàng. Và điều tiện lợi nhất khi sử dụng các dịch vụ này là tiết kiệm được khá nhiều thời gian nếu bạn là người bận rộn, bận làm việc, bận học hành mà không thể đến trung tâm học bơi được.

DỊCH VỤ YOGA VỚI GẬY

Quảng Cáo

Không gian phòng tập

 • NGUYỄN THỊ MINH KHAI
 • NGUYỄN BỈNH KHIÊM
 • LỚP TẬP YOGA BAY

Sản phẩm hỗ trợ

 • Đồ Tập
 • Áo tập

HỆ THÔNG YOGA VIVA

 • Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1

 • Số 25A Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1

video clip

Nội dung đang cập nhật

BLOG KHỎE ĐẸP

Những lợi ích khi cho trẻ tập yoga (Yoga kids)

Những lợi ích khi cho trẻ tập yoga (Yoga kids)

Trong cuộc sống hiện đại, trẻ em ngày càng phải đối mặt nhiều hơn với sự tác động từ môi trường, các kích thích và áp lực từ việc học tập. Để giúp con trẻ có được sự phát triển toàn diện hơn và tích cực hơn, các bậc phụ huynh, cha mẹ nên cho bé tập Yoga. Yoga là liệu pháp cực kỳ hữu hiệu trong việc hỗ trợ sự phát triển về thể chất lẫn tinh thần của trẻ. Những lợi ích của việc tập Yoga cho trẻ bao gồm:

Các bài tập Yoga đơn giản cho bé có thể thực hiện ngay tại nhà

Các bài tập Yoga đơn giản cho bé có thể thực hiện ngay tại nhà

Luyện tập Yoga đảm bảo trẻ có thể hoạt động thích hợp và tăng cường sức khỏe. Một số động tác Yoga cho bé có thể khó thực hiện và khiến trẻ gặp khó khăn. Bạn hãy đồng hành cùng con trong các bài tập Yoga cho bé tại nhà để bé có thể thực hiện tốt nhất nhé!

5 lợi ích tuyệt vời dành cho người tập yoga

5 lợi ích tuyệt vời dành cho người tập yoga

Có lẽ bạn đã từng nghe ai đó nói rằng tập yoga rất có ích cho sức khỏe, tập yoga giúp lưu thông khí huyết,….. Hãy cùng yogaviva.vn tìm hiểu một số lợi ích về mặt thể chất yoga đem lại mà bạn có thể nhìn thấy được sau một thời gian tập luyện.

Lợi ích sức khỏe khi tập yoga đối với người cao tuổi

Lợi ích sức khỏe khi tập yoga đối với người cao tuổi

Với người cao tuổi, hầu hết các cơ quan, bộ phận trên cơ thể đều đã lão hóa; các hoạt động và cử chỉ không còn linh hoạt như so với người trẻ tuổi. Do đó, việc tập yoga được coi là sự lựa chọn chính xác nhất. Những lợi ích phải kể đến mà các bài tập yoga cho người cao tuổi đem lại là:

Tập yoga hàng ngày có lợi cho sức khỏe không?

Tập yoga hàng ngày có lợi cho sức khỏe không?

Yoga là bộ môn có thể đem đến cho cơ thể rất nhiều lợi ích sức khỏe. Chính vì vậy, trong vài năm trở lại đây, số lượng người tập yoga đang gia tăng một cách nhanh chóng.

5 tiêu chí lựa chọn đồ tập yoga

5 tiêu chí lựa chọn đồ tập yoga

Lựa chọn đồ tập yoga như thế nào cho phù hợp là một trong những vấn đề làm nhiều người mới bắt đầu cảm thấy đau đầu. Thế nhưng, thực tế, công việc này không khó như bạn nghĩ nếu bạn biết rõ một số mẹo đơn giản.

Lợi ích của tập yoga bay

Lợi ích của tập yoga bay

Yoga bay hiểu đơn giản là một môn yoga kết hợp những tư thế yoga truyền thống với bài tập Pilates với sự trợ giúp của một chiếc dây lụa. Với một sợi dây treo cao 3m từ sàn nhà, người tập môn này được hỗ trợ ở những tư thế yêu cầu trồng cây chuối hoặc ngửa ra sau. Dây treo có khả năng chịu trọng lượng rất tốt để an toàn cho học viên mà vẫn giữ được độ mềm mại.

Tập Yoga có giảm cân không?

Tập Yoga có giảm cân không?

Công dụng chính của các bài tập Yoga là vận động cơ thể, rèn luyện cơ bắp, điều hòa hơi thở một cách nhuần nhuyễn. Người tập Yoga đúng cách và duy trì đều đặn sẽ có khả năng đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng và hiệu quả.

BẬT MÍ MẸO CHỌN QUẦN ÁO TẬP YOGA PHÙ HỢP VÀ HIỆU QUẢ NHẤT

BẬT MÍ MẸO CHỌN QUẦN ÁO TẬP YOGA PHÙ HỢP VÀ HIỆU QUẢ NHẤT

Bật mí mẹo chọn quần áo tập Yoga phù hợp và hiệu quả nhất Quần áo tập Yoga cần đảm bảo sự thoải mái khi luyện tập, vận động bởi Yoga có những tư thế cần sự di chuyển uyển chuyển, dẻo dai của toàn bộ cơ thể. Do đó, việc lựa chọn trang phục, quần áo tập Yoga phù hợp với người tập là vô cùng quan trọng, giúp việc tập luyện mang lại hiệu quả cao. Hẳn là bạn đang phân vân không biết nên chọn loại quần áo nào để có thể gạt bỏ hết những lắng lo do cảm thấy bí bách và ngột ngạt khi tập yoga phải không nào?

VINYASA, ASHTANGA VÀ STRETCH YOGA– ĐÂU LÀ LOẠI HÌNH YOGA DÀNH CHO BẠN

VINYASA, ASHTANGA VÀ STRETCH YOGA– ĐÂU LÀ LOẠI HÌNH YOGA DÀNH CHO BẠN

Vinyasa, Ashtanga Và Stretch Yoga– Đâu Là loại hình Yoga dành cho bạn Vinyasa, Ashtanga và Stretch Yoga, mỗi loại hình đều có những đặc trưng và lợi ích cho sức khỏe của người tập. Tuy nhiên, cũng có một vài sự khác biệt giữa 3 loại hình Yoga này mà chúng ta nên biết để có thể lựa chọn cái phù hợp với mình nhất.

6 THÓI QUEN SAI LẦM KHI TẬP LUYỆN YOGA BẠN CẦN NÊN TRÁNH NGAY

6 THÓI QUEN SAI LẦM KHI TẬP LUYỆN YOGA BẠN CẦN NÊN TRÁNH NGAY

6 thói quen sai lầm khi tập luyện Yoga bạn cần nên tránh ngay Tập luyện Yoga thường xuyên là một thói quen rất có lợi cho sức khỏe và tinh thần. Tuy nhiên, nếu không biết cách tập chính xác hoặc mắc phải những lỗi sai đáng tiếc thì Yoga không những không mang lại hiệu quả mà bạn còn tự gây ra những ảnh hưởng xấu tác động đến cơ thể chính mình.

5 ĐIỀU GIÁO VIÊN YOGA MUỐN NÓI VỚI BẠN

5 ĐIỀU GIÁO VIÊN YOGA MUỐN NÓI VỚI BẠN

5 điều giáo viên Yoga muốn nói với bạn Tập luyện Yoga đã được chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, giúp vóc dáng thon gọn, dẻo dai, cơ thể tràn đầy sinh lực và tinh thần sảng khoái. Mỗi Yoga đều biết, để đạt được sự thuần thục, dẻo dai và tập luyện có hiệu quả cao nhất, bạn cần có một kế hoạch cụ thể nhất quán đi đôi với việc thực hành đều đặn, kiên trì. Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý thêm những gì để nuôi lớn niềm đam mê Yoga của mình mỗi ngày? Hãy cùng tham khảo ngay 5 điều sau đây từ giáo viên Yoga nhé.

icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0766 009 938